NPC Katameron [ PL ]

NPC KATAMERON

🇬🇧 Read this page in English. 🇬🇧

Bohater niezależny, który ma dla nas 12 misji. Polegają one na zabiciu danej ilości potworów, po wykonaniu każdej z nich otrzymujemy nagrody w postaci pieniędzy oraz wierzchowców / strojów ( zależnie od misji ), niektóre z misji dają nam dostęp do questów, a ostatnia dodatkowo do customowego ekspowiska z Hive Overseer, Floating Savant, Rorc, Misguided Thief, Percht i Schiach na którym znajduje się pierwszy „pokatameronowy” NPC  – Korky.
Elysium jest głównym miastem na Giverii, w którym możemy spotkać ową postać. NPC Katameron przebywa w Świątyni ( Temple ) na niższym poziomie (-1).

Od miejsca, w którym pojawiamy się po raz pierwszy na serwerze ( lub też miejsca, w którym pojawiamy się gdy nasza postać umrze ) kierujemy się na południe do schodów, którymi schodzimy piętro niżej, NPC będzie po naszej lewej stronie.

TRANSKRYPCJE

KWESTIA OPIS
[ Hi > Mission > Mission ]
Rozpoczęcie po raz pierwszy misji u NPC.
[ Hi > Report ]
Zakończenie misji u NPC.
[ Hi > Mission ]
Rozpoczęcie następnej misji u NPC.
[ Hi > Reward > Yes ]
Podróż na wyspę Reward.
Jeśli nie zalicza nam potworków do misji powinniśmy udać się do NPC ponownie i zagadać [ Hi > Mission ] !!

WYSPA REWARD

Na wyspie znajdują się nagrody, z każdą skończoną misją odblokuje się nam dane pomieszczenie gdzie klikając w tamtejszą skrzynkę dostaniemy wynagrodzenie oraz strój/wierzchowca (zależnie od misji).

Po zreportowaniu NPC Katameronowi możemy wybrać się na wyspę pisząc „reward” lub udać się do teleportu z questami, następnie przejść piętro wyżej i wejść w teleport po lewej stronie.

MISJE

*Zaleca się dobieranie do misji, zadań od Grizzly Adamsa*

DRAGONS

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
300


Dragon

Dragon Lord
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Afflicted
50 Crystal Coin crystal coin
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Dragon > Yes ]
OD - DO
60 - 300 LVL
ILOŚĆ
300
ZALICZA

Dragon
Dragon Lord
Demodras
NAGRODY

40 Crystal Coin crystal coin
35 Pirate Coin pirate coin
1000000xp

WERELION

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
500
 

Werelion

Werelioness
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
War Horse
50 Crystal Coin crystal coin
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Werelion > Yes ]
OD - DO
150 - X LVL
ILOŚĆ
900
ZALICZA
 
Werelion
Werelioness
NAGRODY
 
50 Crystal Coin crystal coin
80 Pirate Coin pirate coin
4500000xp

ASURAS

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
800
 

Dawnfire Asura

Frost Flower Asura

Midnight Asura
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Tiger Slug
60 Crystal Coin crystal coin
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Asura > Yes ]
OD - DO
150 - X LVL
ILOŚĆ
1500
ZALICZA
 
Dawnfire Asura
Frost Flower Asura
Midnight Asura
NAGRODY
 
70 Crystal Coin crystal coin
100 Pirate Coin pirate coin
6000000xp

DEMONS

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
1 000
 

Demon
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Jester
60 Crystal Coin crystal coin
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Demon > Yes ]
OD - DO
150 - X LVL
ILOŚĆ
666
ZALICZA
 
Demon
Orshabaal
NAGRODY
 
200 Crystal Coin crystal coin
70 Pirate Coin pirate coin
6666666xp

LAVA GOLEM

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
1 000
 

Lava Golem

Weeper
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Yalaharian
70 Crystal Coin crystal coin
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Lava Golem > Yes ]
OD - DO
160 - X LVL
ILOŚĆ
600
ZALICZA
 
Lava Golem
Weeper
NAGRODY

 

130 Crystal Coin crystal coin
80 Pirate Coin pirate coin
7000000xp

COBRAS

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
1 200
 

Cobra Assassin

Cobra Scout

Cobra Vizier
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Pirate
70 Crystal Coin crystal coin
ODBLOKOWANE
 
Lion Equipments Quest
Lion Shields Quest
Lion Weapons Quest
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Cobra > Yes ]
OD - DO
200 - X LVL
ILOŚĆ
1000
ZALICZA
 
Cobra Assassin
Cobra Scout
Cobra Vizier
NAGRODY

100 Crystal Coin crystal coin
100 Pirate Coin pirate coin
12000000xp

TRUE ASURAS

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
1 200
 

True Dawnfire Asura

True Frost Flower Asura

True Midnight Asura
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Stone Rhino
70 Crystal Coin crystal coin
ODBLOKOWANE
 
Knight's Falcon Wepons Quest
Falcon Wepons Quest
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > True Asura > Yes ]
OD - DO
200 - X LVL
ILOŚĆ
1000
ZALICZA
 
True Midnight Asura
True Dawnfire Asura
True Frost Flower Asura
NAGRODY
 
150 Crystal Coin crystal coin
100 Pirate Coin pirate coin
10000000xp

BOOKS

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
2 000
 

Burning Book

Rage Squid

Energetic Book

Energuardian of Tales

Brain Squid

Icecold Book

Animated Feather

Squid Warden
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Antelope
70 Crystal Coin crystal coin
ODBLOKOWANE
 
Falcon Equipments Quest
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Burning Book > Yes ]
OD - DO
200 - X LVL
ILOŚĆ
1000
ZALICZA
 
Burning Book
Rage Squid
NAGRODY
 
200 Crystal Coin crystal coin
100 Pirate Coin pirate coin
8000000xp

Grizzly Adam
[ Hi > Energetic Book > Yes ]
OD - DO
200 - X LVL
ILOŚĆ
1000
ZALICZA
 
Energetic Book
Brain Squid
Energuardian of Tales
NAGRODY
 
200 Crystal Coin crystal coin
100 Pirate Coin pirate coin
8000000xp

Grizzly Adam
[ Hi > Icecold Book > Yes ]
OD - DO
200 - X LVL
ILOŚĆ
1000
ZALICZA
 
Icecold Book
Squid Warden
Animated Feather
NAGRODY
 
200 Crystal Coin crystal coin
100 Pirate Coin pirate coin
8000000xp

CLOAKS

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
2 500
 

Cloak Of Terror

Courage Leech

Vibrant Phantom
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Deepling
90 Crystal Coin crystal coin
ODBLOKOWANE
 
Bonus Crystal Quest
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Cloak Of Terror > Yes ]
OD - DO
300 - X LVL
ILOŚĆ
1300
ZALICZA
 
Cloak Of Terror
Courage Leech
Vibrant Phantom
NAGRODY
 
350 Crystal Coin crystal coin
160 Pirate Coin pirate coin
17000000xp

BONY

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
3 000
 

Bony Sea Devil

Distorted Phantom
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Poltergeist
90 Crystal Coin crystal coin
ODBLOKOWANE

Addon Doll Quest
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Bony Sea Devil > Yes ]
OD - DO
300 - X LVL
ILOŚĆ
1300
ZALICZA
 
Bony Sea Devil
NAGRODY
 
350 Crystal Coin crystal coin
170 Pirate Coin pirate coin
18000000xp

BRANCHY

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
3 500
 

Branchy Crawler

Rotten Golem

Mould Phantom
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Percht Raider
100 Crystal Coin crystal coin
ODBLOKOWANE
 
Soul Wepons Quest
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Rotten Golem > Yes ]
OD - DO
300 - X LVL
ILOŚĆ
1300
ZALICZA
 
Branchy Crawler
Rotten Golem
NAGRODY
 
250 Crystal Coin crystal coin
150 Pirate Coin pirate coin
17000000xp

APPARITIONS

ILOŚĆ ZALICZA LOKALIZACJA
4 000
 

Druid's Apparition

Knight's Apparition

Paladin's Apparition

Sorcerer's Apparition

Many Faces
NAGRODY
WYSPA "REWARD"
 
Phantasmal Jade
100 Crystal Coin crystal coin
ODBLOKOWANE
 
Soul Equipments Quest
DODATKOWE ZADANIE

Grizzly Adam
[ Hi > Apparition > Yes ]
OD - DO
300 - X LVL
ILOŚĆ
1300
ZALICZA
 
Druid's Apparition
Knight's Apparition
Paladin's Apparition
Sorcerer's Apparition
NAGRODY
 
300 Crystal Coin crystal coin
170 Pirate Coin pirate coin
20000000xp